290,000  CHƯA VAT 10%
250,000  CHƯA VAT 10%
290,000  CHƯA VAT 10%