-12%
110,000  CHƯA VAT 10%
-20%
40,000  CHƯA VAT 10%